Advisory


Besides research at SIR CRSM Center for Research on Sustainable Markets at Stockholm School of Economis (www.economicresearch.se) I regularly participate in panels, moderate, write commentaries in various media and advise on issues related to corporate governance. I serve as board member of ProSkandia and Skandias General Assembly, as well as as advisor to Swedish Shareholder Association and senior advisor to the independent think tank Global Utmaning. I am also director of the Swedish Academy of Board Directors, Stockholm region.I have been on several other boards. I also lecture.

Sonach AB

Bedriver konsultativ verksamhet med inriktning på strategisk kommunikation och företagsutveckling, ekonomisk forskning, produktion och publicering av ekonomisk litteratur, författarskap, material för utbildning, journalistisk verksamhet, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Organisationsnummer: 556922-1863
Postgiro: 667033-5
Contact: snachekw@gmail.com

boards

ProSkandia Ägarföreningen
Director
www.proskandia.se

Livbolaget Skandia öms
Director of the General Assembly/ Ledamot av Fullmäktige
www.skandia.se

Swedish Shareholders Association/ Rådgivare till Bolagskommitté (advisor to the corporate governance group)  www.aktiespararna.se 

Swedish Academy of Board Directors /ledamot Styrelseakademien, Stockholm region, Director www.styrelseakademien.se/stockholm

Global Challenges Global Utmaning
Senior advisor, senior rådgivare
www.globalutmaning.se