Tio paneler i Almedalen 2019

Det blir en spännande upplevelse i Almedalen i år. En mångfald av ägarmodeller, personalägande och nya digitala affärsmodeller är i centrum. Och där är jag som är med i hela tio paneler iår. Jag kommer lyfta demokratifrågan med delaktighet men också ge mig på regelverk som hindrar mångfald av ägarmodeller och personalägande. Jag lyfter den viktiga finansieringsfrågan och varför social ekonomi behöver bli ett begrepp för kapitalförvaltare. Sedan tas ett kärt ämne upp - hotet från alla utländska uppköp. Läs mer och håll dig uppdaterad i Almedalsveckans programapp.

Boklansering: Ett Sverige där anställda äger 9 oktober

Tankesmedjan Global Utmaning och Sophie Nachemson-Ekwall, forskare vid Handelshögskolan och senior rådgivare till tankesmedjan, ger ut rapporten Ett Sverige där anställda äger. Det är en idéskrift om ett Sverige där anställda är önskvärda hel- eller delägare i det privata näringslivet. De äger personalstiftelser eller aktier direkt, de driver arbetskooperativ tillsammans, de utvecklar den idéburna sektorns civilsamhälle, de bryggar över utanförskap eller startar plattformskooperativ i den digitaliserade ekonomin. Välkommen till boklanseringen: Tisdagen 9 oktober 11:30-13:30  Norrsken House (Moon) 57c Birger Jarlsgatan. anmälan till snachekw@gmail.com

Almedalen 2018. Anställda som ägare och bolagsstyrning på börsen

I år är jag med i tre paneler. Måndag: Det blir en viktig om anställda som ägare, där jag berättar om mitt stora bokprojekt, en uppföljning av min idéskrift från Global Utmaning En hållbar ägararkitektur för Sverige. Värd är KFO. Måndag: Världsnaturfonden och Styrelseakademien har ett seminarium om styrelsen ansvar för hållbarhetsarbetet, speciellt i finanssektorn. Då kommer jag ta upp frågan om långsiktighet, styrelsens sammansättning och anställdas roll. Tisdag Det blir en panel ledd av Affärsvärlden och Deloitte om alla börsintroduktioner på smålistorna, där jag uppmärksamma Aktiespararnas Ägarpolicy. Så följ med mig till Almedalen i år.  Läs mer under seminarier.

Följ med mig till Almedalen 3-6 juli

Det blir mycket om en hållbar ägararkitektur och kooperativa möjligheter i Almedalen i år. Jag kommer delta 3–6 juli, måndag 9.00-10.00 på ett seminarium arrangerat av KFO och Coompanion om medarbetarkooperativ. Tisdag blir det rundabordssamtal om ägande och äganderätt, arrangerat av Skogs-och lantarabetsgivarna (12.00-13.30). På torsdag har Global Utmaning ett samtal om kooperativ och personalägande (kl. 13-14). Det här ska bli kul!

RIKSDAGENS SKATTEUTSKOTT OM HUVUDKONTORSFLYTTEN 1 juni

1 juni 2017. Kammarsalen. 09.00-13.15. Jag kommer delta i ett skatteseminarium kring varför svenska bolag köps upp - många gånger helt i onödan enligt mig. Jag talar 10.40–10.50. Övriga talare är Johan Fall från Svenskt Näringsliv, Jon Tillgård Unionen, Sandra Scocco Arena idé, Björn Nordgren GE, Pontus Braunerhielm, Nils Thuresson och Hans Ollongren SAS samt statssekreteraren Leif Jakobsson. 

 

Följ med mig till Almedalen 4 - 6 juli 2016

Jag har fullspäckat program i Almedalen med paneler och debatter om svenskt näringsliv, kapitalmarknadens utveckling, styrelseansvar, långsiktighet och en inkluderande marknadsekonomi med utrymme för en mångfald av ägarformer, inklusive kooperativ och idéburen verksamhet. Du möter mig:

 • Måndag 4 juli:
  • 08:30-08:55 "Börs, storaffärer och konjunktur - vad händer i höst?" Dagens Industri frukost  med Lotta Edling, Jan Olsson, tidigare Deutche Bank och nye börschefen Lauri Rosenthal, Donners Plats 2. 
  • 15:00- 15:45 "Långsiktiga investerare skapar värde i företag och samhälle." Sveriges Ingenjörer  om hur långsiktighet bygger verkliga värden för det svenska samhället och utvecklingen av svensk industri, O'Learys restaurang.
 • Tisdag 5 juli:
  • 08:00-09:30 "Efter HQ - vem har råda att sitta i styrelser för finansiella bolag?" Max Matthiessens frukostsamtal om styrelseledamöters roll i banker och försäkringsbolag.
  • 16:15- 170:00 "Behövs mer kooperativt ägande i svenskt näringsliv?" Coompanions stora seminarium om framtiden för kooperativa verksamheter i Sverige. Donners plats 1.
 • Onsdag 6 juli:
  • 08.00-08.50 "Ett samtal om drivkrafterna för att arbeta med CSR och CSV-frågor - bra för företagets konkurrenskraft eller mest ett nödvändigt ont?" Nasdaq och Teach for Sweden frukostsamtal. Donners plats 2.
  • 13:00-13:45 "Ett långsiktigt värdeskapande med aktiva ägare." Riskkapitalföreningens seminarium om värdet av långsiktigt kapital aktivt ägande i svenskt näringslivs. Hästgatan 2.
  • 15:00-15:20 "Kan en ny syn på ägande och kapital lösa knuten mellan vinstmaximering och socialisering?"  Sparbankernas Riksförbund. Heta Stolen. Samtal tillsammans med KFs ordförande Anders Sundström om hur en bredare syn på ägande kan lösa knuten mellan vinstmaximering och socialisering. Hamnplan H212.

En hållbar Ägararkitektur för Sverige. En idéskrift från Global Utmaning av Sophie Nachemson-Ekwall 21 april 2016

Global Utmaning och Sveriges ingenjörer den 21 april 2016 Paneldebatt med Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv, Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande Svenska Riskkapitalföreningen och mig. Mellan 13.15 och 14.00 håller jag föredrag om rapporten. Som avslutas med en uppmaning till regering att tillsätta en Ägarkommission.

Svenskt Näringsliv: Vem ska leda de svenska företagen?

"Den svenska modellen med aktiva ägare utmanas ständigt av regleringar med inspiration från Storbritannien, och av att institutioner får allt större betydelse som ägare. Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv, har under två år drivit projektet "Företagsamt ägande" för att få fram olika aspekter på utmaningarna för aktivt ägande i Sverige. Den centrala frågan är vem eller vilka som ska styra de börsnoterade företagen i framtiden."

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm, Konferenslokalen Kullagret.
Tid: Torsdagen den 8 maj kl 09.00 till kl 12.00. Vi avslutar med lunch.

Läs mer här.

Paneldebatt & bokpresentation 3 april på Handelshögskolan.

"Välkommen till en diskussion om den svenska ägarmodellen, uppköpsregler, det globala kapitalet och styrelsens roll för att utveckla värdeskapande bolag. Har vi något att lära oss av hur bolagsstyrning och uppköpsregler ser ut i andra länder?"

Plats: Handelshögskolan i Stockholm. Sveavägen 65, sal: Aulan.
Dag: Torsdag, 3 april 2014.
Tid: Från 08:00 till 09:00 (check-in från kl 07:30)

Läs mer och anmäl dig här.