Paneldebatt & bokpresentation 3 april på Handelshögskolan.

"Välkommen till en diskussion om den svenska ägarmodellen, uppköpsregler, det globala kapitalet och styrelsens roll för att utveckla värdeskapande bolag. Har vi något att lära oss av hur bolagsstyrning och uppköpsregler ser ut i andra länder?"

Plats: Handelshögskolan i Stockholm. Sveavägen 65, sal: Aulan.
Dag: Torsdag, 3 april 2014.
Tid: Från 08:00 till 09:00 (check-in från kl 07:30)

Läs mer och anmäl dig här.