Svenskt Näringsliv: Vem ska leda de svenska företagen?

"Den svenska modellen med aktiva ägare utmanas ständigt av regleringar med inspiration från Storbritannien, och av att institutioner får allt större betydelse som ägare. Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv, har under två år drivit projektet "Företagsamt ägande" för att få fram olika aspekter på utmaningarna för aktivt ägande i Sverige. Den centrala frågan är vem eller vilka som ska styra de börsnoterade företagen i framtiden."

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm, Konferenslokalen Kullagret.
Tid: Torsdagen den 8 maj kl 09.00 till kl 12.00. Vi avslutar med lunch.

Läs mer här.