En hållbar Ägararkitektur för Sverige. En idéskrift från Global Utmaning av Sophie Nachemson-Ekwall 21 april 2016

Global Utmaning och Sveriges ingenjörer den 21 april 2016 Paneldebatt med Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv, Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande Svenska Riskkapitalföreningen och mig. Mellan 13.15 och 14.00 håller jag föredrag om rapporten. Som avslutas med en uppmaning till regering att tillsätta en Ägarkommission.