Följ med mig till Almedalen 4 - 6 juli 2016

Jag har fullspäckat program i Almedalen med paneler och debatter om svenskt näringsliv, kapitalmarknadens utveckling, styrelseansvar, långsiktighet och en inkluderande marknadsekonomi med utrymme för en mångfald av ägarformer, inklusive kooperativ och idéburen verksamhet. Du möter mig:

 • Måndag 4 juli:
  • 08:30-08:55 "Börs, storaffärer och konjunktur - vad händer i höst?" Dagens Industri frukost  med Lotta Edling, Jan Olsson, tidigare Deutche Bank och nye börschefen Lauri Rosenthal, Donners Plats 2. 
  • 15:00- 15:45 "Långsiktiga investerare skapar värde i företag och samhälle." Sveriges Ingenjörer  om hur långsiktighet bygger verkliga värden för det svenska samhället och utvecklingen av svensk industri, O'Learys restaurang.
 • Tisdag 5 juli:
  • 08:00-09:30 "Efter HQ - vem har råda att sitta i styrelser för finansiella bolag?" Max Matthiessens frukostsamtal om styrelseledamöters roll i banker och försäkringsbolag.
  • 16:15- 170:00 "Behövs mer kooperativt ägande i svenskt näringsliv?" Coompanions stora seminarium om framtiden för kooperativa verksamheter i Sverige. Donners plats 1.
 • Onsdag 6 juli:
  • 08.00-08.50 "Ett samtal om drivkrafterna för att arbeta med CSR och CSV-frågor - bra för företagets konkurrenskraft eller mest ett nödvändigt ont?" Nasdaq och Teach for Sweden frukostsamtal. Donners plats 2.
  • 13:00-13:45 "Ett långsiktigt värdeskapande med aktiva ägare." Riskkapitalföreningens seminarium om värdet av långsiktigt kapital aktivt ägande i svenskt näringslivs. Hästgatan 2.
  • 15:00-15:20 "Kan en ny syn på ägande och kapital lösa knuten mellan vinstmaximering och socialisering?"  Sparbankernas Riksförbund. Heta Stolen. Samtal tillsammans med KFs ordförande Anders Sundström om hur en bredare syn på ägande kan lösa knuten mellan vinstmaximering och socialisering. Hamnplan H212.