Almedalen 2018. Anställda som ägare och bolagsstyrning på börsen

I år är jag med i tre paneler. Måndag: Det blir en viktig om anställda som ägare, där jag berättar om mitt stora bokprojekt, en uppföljning av min idéskrift från Global Utmaning En hållbar ägararkitektur för Sverige. Värd är KFO. Måndag: Världsnaturfonden och Styrelseakademien har ett seminarium om styrelsen ansvar för hållbarhetsarbetet, speciellt i finanssektorn. Då kommer jag ta upp frågan om långsiktighet, styrelsens sammansättning och anställdas roll. Tisdag Det blir en panel ledd av Affärsvärlden och Deloitte om alla börsintroduktioner på smålistorna, där jag uppmärksamma Aktiespararnas Ägarpolicy. Så följ med mig till Almedalen i år.  Läs mer under seminarier.