RIKSDAGENS SKATTEUTSKOTT OM HUVUDKONTORSFLYTTEN 1 juni

1 juni 2017. Kammarsalen. 09.00-13.15. Jag kommer delta i ett skatteseminarium kring varför svenska bolag köps upp - många gånger helt i onödan enligt mig. Jag talar 10.40–10.50. Övriga talare är Johan Fall från Svenskt Näringsliv, Jon Tillgård Unionen, Sandra Scocco Arena idé, Björn Nordgren GE, Pontus Braunerhielm, Nils Thuresson och Hans Ollongren SAS samt statssekreteraren Leif Jakobsson.