Seminaries

2018

2017

2016

 • Global Utmaning. Kulturhuset. Vägen från finansiella krascher till hållbar tillväxt. Panel. 2016-11-24
 • Svensk Kooperation. Kooperation och Kapitalet. Föredrag om idéskriften. se videon. vid 50 minuter. Operaterassen. 2016-11-17
 • Coompanion Sverige höststämma. Talar om En hållbar Ägararkitektur, Hässelby Slott. 2016-11-10
 • Kopsam i samverkan med Karlstad universitet och If Metall bjuder in till samtal om svensk ägande. 2016-10-9
 • Handelshögskolan. Misum afterwork on sustainable ownership. med mig, Peter Norman, Lena Hök, Filip Wijkström och Lin Lerpold. 2016-09-22
 • Sällskapet. Etik och Aktiekväll med Sophie Nachemson-Ekwall.  2016-09-14
 • Arenaakademin. Hur tämjer vi finanskapitalismen? jag deltar i temadag hos Arenagruppen. 2016-09-11
 • Dagens Industri Almedalen. Börs, storaffärer och konjunktur - vad händer i höst? 2016-07-04
 • Sveriges Ingenjörer Almedalen. Långsiktiga investerare skapar värde i företag och samhälle. 2016-07-04
 • Max Matthiessens Almedalen. Efter HQ - vem har råda att sitta i styrelser för finansiella bolag? 2016-07-05
 • Coompanions Almedalen. Behövs mer kooperativt ägande i svenskt näringsliv? 2016-07-05
 • Riskkapitalföreningens Almedalen. Ett långsiktigt värdeskapande med aktiva ägare. 2016-07-06
 • Sparbankernas Riksförbund. Almedalen. Kan en ny syn på ägande och kapital lösa knuten mellan vinstmaximering och socialisering? 2016-07-06
 • Nasdaq och Teach of Sweden. CSR och CSV frågor. Bra för konkurrenskraften eller nödvändigt ont? Almedalen. 2016-07-06
 • KFO. Kooperativt och ömsesidigt affärsforum. 2016-06-29
 • Global Utmaning. Årsmöte och vårmingel med samtal med bla Sophie Nachemson-Ekwall och Mats Svegfors. 2016-05-18
 • Årsmöte Famna. Presentation om ägande, kapital och civilsamhällets potential. 2016-05-11
 • Miljödagen. Presentation av En hållbar ägararkitektur för Sverige. 2016-04-21 Se presentation om En hållbar ägararkitektur. via Bambuser. börja vid 31 minuter.
 • Controllerdagen Uppsala. Panelsamtal om styrning av de statliga bolagen. 2016-04-07
 • Meritus. Det institutionella kapitalet och idén med vinstmaximerande aktiebolag i spåren av Telia, Industrivärden och Swedbank. 2016-03-23
 • Karl-Adam Bonniers Stiftelse. Option på tillväxt - Är svensk politik mogen för personaloptioner. Moderator med Magnus Henrekson och Anders Bengtsson. Forum för innovation management. 2016-03-21

2015

2014

– 2013